Agile Office & Way of Working

1. NAJCIEKAWSZE OBSZARY 6. ADMINISTRATIVE DIRECTORS SUMMIT, TO:
(spośród 12 wybierz 5 najbardziej interesujących zagadnień)

2. WYBIERZ 5 TRENDÓW, KTÓRE UWAŻASZ ZA KLUCZOWE I KTÓRE WG. CIEBIE BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA TWOJĄ PRACĘ W NAJBLIŻSZYM CZASIE:
(wybierz 5)

3. UDZIAŁ W OFFICE STUDIES

4. PODCZAS FORUM ODBĘDĄ SIĘ DYSKUSJE Z PRZEDSTAWICIELAMI INNYCH DZIAŁÓW, CHCIAŁ(A)BYM SPOTKAĆ NA FORUM:

5. KLUCZOWE KOMPETENCJE DYREKTORA ADMINISTRACJI OBECNIE TO:
(wybierz 3)

6. MOJE SUGESTIE DOTYCZĄCE AGENDY / PRZEBIEGU FORUM:

7. NA FORUM WARTO ZAPROSIĆ JAKO INSPIRATORA:

8. CHCIAŁ(A)BYM POZNAĆ SYSTEMY/NARZĘDZIA DEDYKOWANE ADMINISTRACJI ZWIĄZANE Z OBSZAREM:

9. PODCZAS WIECZORNEGO KOKTAJLU CHCIAŁ(A)BYM:
(wybierz 1 spośród 3)

10. JESTEM ZAINTERESOWANY(A) PRELEKCJĄ:

11. JESTEM ZAINTERESOWANY UDZIAŁEM W EDYCJI 2019 – PROSZĘ O WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW